Kosten en vergoedingen

Kosten en  vergoedingen

U kunt op drie manieren bij ons terecht komen, namelijk via:

1. op reguliere wijze via de Generalistische Basis-GGZ

2. via het Ketenzorg Basis-GGZ van Zorroo

3.  of via de Jeugd-GGZ als u jonger bent dan 18 jaar.

De vergoedingen hiervoor verschillen. Hieronder volgt nadere toelichting.

1. Generalistische Basis-GGZ 2021

Voor 2021 heeft de overheid voor de Generalistische Basis-GGZ vastgesteld welke zorg wel en welke niet meer door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Wat wel vergoed wordt, zijn bijna alle stoornissen volgens de DSM-5.

In de Generalistische Basis-GGZ werken we met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. We kennen vier prestaties:

  • Basis-GGZ kort
  • Basis-GGZ middel
  • Basis-GGZ intensief
  • Basis-GGZ chronisch

Uw behandelaar deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die uw behandelaar stelt. Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan uw behandelaar een zogenoemd onvolledig behandeltraject in rekening brengen.

Elke prestatie heeft een maximumtarief. Het tarief dat wij in rekening brengen, is afhankelijk van de afspraken die we hebben gemaakt met uw zorgverzekeraar. Generalistische Basis-GGZzorg valt onder de basisverzekering. Wat uw zorgverzekeraar vergoedt, hangt af van een  aantal zaken:

  • of wij een contract hebben afgesloten met de betreffende verzekeraar
  • en, indien het ongecontracteerde zorg betreft, welk soort polis u heeft

Voor geleverde, gecontracteerde zorg regelen wij declaraties rechtstreeks met uw zorgverzekeraar. U ontvangt van ons dus geen factuur.

Wij hebben geen contracten met andere dan de genoemde zorgverzekeraars die hieronder staan en ook geen contracten betreffende zogenaamde budgetpolissen, behalve als uw huisarts deelneemt aan de Ketenzorg Basis-GGZ van Zorroo (Zorggroep huisartsen regio Oosterhout en omstreken). Hierover kunt u informatie inwinnen bij uw huisarts.

Ongecontracteerde zorg wordt grotendeels vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u een zogenaamde restitutiepolis hebt, vergoedt de zorgverzekeraar 100% van de behandeling. Bij een zogenaamde naturapolis varieert dat tussen de 65% en 80%, afhankelijk van welke zorgverzekeraar u heeft.

Voor geleverde, ongecontracteerde zorg ontvangt u van ons een factuur. Deze betaalt u aan ons en dient u vervolgens in bij uw zorgverzekeraar.

Let op: Voor mensen vanaf 18 jaar geldt dat de zorgverzekeraar altijd (dus zowel bij gecontracteerde als ongecontracteerde zorg) eerst het (resterende) bedrag van het verplichte jaarlijkse eigen risico verrekent met de declaratie.

U gaat na bij welke verzekeraar u een zorgverzekering heeft, en of u een restitutiepolis of een naturapolis heeft. Dit kunt u vinden op de website van uw zorgverzekeraar. Daar staat ook wat er in uw geval vergoed wordt als het gaat om ‘ongecontracteerde zorg in de Generalistische Basis-GGZ’.

Let op:

Voor 2022 heeft een aantal van onze behandelaren een contract voor de Generalistische Basis-GGZ met ONVZ, ENO,  en OWM Zorg & Zekerheid.

N.B. Het beste informeert u bij uw zorgverzekeraar over de vergoedingen voor ongecontracteerde zorg binnen de Generalistische Basis-GGZ, voordat u zich bij ons aanmeldt.

2. Ketenzorg Basis-GGZ Zorroo

Als uw huisarts is aangesloten bij de Ketenzorg BasisGGZ van Zorroo (Zorggroep huisartsen regio Oosterhout en omstreken), dan wordt de zorg vergoed uit dat project. Informeer bij uw huisarts of deze u binnen dit project naar ons verwezen heeft of binnen de reguliere Generalistische Basis-GGZ (zie hierboven onder 1.).

3. Jeugd-GGZ

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd-GGZ (kinderen en jongeren tot 18 jaar). Deze zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling van de Jeugd-GGZ. Daarvoor geldt geen eigen risico. Wij hebben een contract met de gemeente afgesloten betreffende Jeugd-Basis-GGZ. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Tarieven

Voor Tarieven Verzekerde Zorg binnen de Generalistische Basis-GGZ  2021, zie:https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_313793_22/1/

Tarief van een niet nagekomen afspraak bedraagt: € 50 per afspraak.

Voor verzekeraars waarmee we geen contract(en) hebben afgesloten (de zogenaamde ongecontracteerde zorg) hanteren wij een tarief dat opvraagbaar is bij ons, waarbij we ons houden aan het door de NZa aangegeven maximum Tarieven Verzekerde Zorg Generalistische Basis-GGZ.

Voor zelfbetalers geldt het tarief van € 97,50 per consult.