Kosten en vergoedingen

Kosten en  vergoedingen

U kunt op drie manieren bij ons terecht komen, namelijk via:

1. op reguliere wijze via de Generalistische Basis-GGZ

2. via het Ketenzorg Basis-GGZ van Zorroo

3.  of via de Jeugd-GGZ als u jonger bent dan 18 jaar.

De vergoedingen hiervoor verschillen. Hieronder volgt nadere toelichting.

1. Generalistische Basis-GGZ

Voor 2019 heeft de overheid voor de Generalistische Basis-GGZ vastgesteld welke zorg wel en welke niet meer door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Wat wel vergoed wordt, zijn bijna alle stoornissen volgens de DSM-5.

In de Generalistische Basis-GGZ werken we met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. We kennen vier prestaties:

  • Basis-GGZ kort
  • Basis-GGZ middel
  • Basis-GGZ intensief
  • Basis-GGZ chronisch

Uw behandelaar deelt u op basis van uw zorgvraagzwaarte bij een van deze prestaties in. Dat gebeurt op basis van uw intakegesprek en de diagnose die uw behandelaar stelt. Het kan zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. In dat geval kan uw behandelaar een zogenoemd onvolledig behandeltraject in rekening brengen.

Elke prestatie heeft een maximumtarief. Dit tarief is afhankelijk van de afspraken die we hebben gemaakt met uw zorgverzekeraar. Generalistische Basis-GGZzorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met uw eigen risico.

Wij hebben voor 2020 contracten afgesloten met CZ en VRZ. Wij hebben geen contracten betreffende zogenaamde budgetpolissen, behalve als uw huisarts deelneemt aan de Ketenzorg Basis-GGZ van Zorroo (Zorggroep huisartsen regio Oosterhout en omstreken). Hierover kunt u informatie inwinnen bij uw huisarts.

Let op:

Voor 2020 hebben wij alleen een contract voor de Generalistische Basis-GGZ afgesloten met CZ en VRZ.

N.B. Het beste neemt u zelf contact op met uw zorgverzekeraar over de vergoedingen, voordat u zichzelf bij ons aanmeldt.

2. Ketenzorg Basis-GGZ Zorroo

Als uw huisarts is aangesloten bij de Ketenzorg BasisGGZ van Zorroo (Zorggroep huisartsen regio Oosterhout en omstreken), dan wordt de zorg vergoed uit dat project. Informeer bij uw huisarts of deze u binnen dit project naar ons verwezen heeft of binnen de reguliere Generalistische Basis-GGZ (zie hierboven onder 1.).

3. Jeugd-GGZ

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugd-GGZ (kinderen en jongeren tot 18 jaar). Deze zit niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling van de Jeugd-GGZ. Daarvoor geldt geen eigen risico. Wij hebben een contract met de gemeente afgesloten betreffende Jeugd-Basis-GGZ. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Tarieven

Voor Tarieven Verzekerde Zorg binnen de Generalistische Basis-GGZ  2019, zie: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243894_22/1/

Tarief van een niet nagekomen afspraak bedraagt: € 50 per afspraak.

Voor verzekeraars waarmee we geen contract(en) hebben afgesloten hanteren wij een tarief dat opvraagbaar bij ons is, waarbij we ons houden aan het door de NZa aangegeven maximum.

Voor zelfbetalers geldt het tarief van € 97,50 per consult.