Introductie

Welkom op de website van Psychologenpraktijk Oosterhout. In onze praktijk bieden we psychodiagnostiek, indicatiestelling, psychologische behandelingen, verwijzing en consultatie. Dat doen we binnen de kaders van Ketenzorg Basis-GGZ van Zorroo (Zorggroep huisartsen regio Oosterhout en omstreken) en die van de Generalistische Basis-GGZ.

Wij werken daarbij nauw samen met verwijzende huisartsen en met diverse andere disciplines binnen de gezondheidszorg, zoals psychosomatisch fysiotherapeuten, POH-GGZ, psychotherapeuten en psychiaters, en maatschappelijk werk. Wij zijn gevestigd in het Eerstelijns Zorg Centrum (EZC), aan de Pasteurlaan 9B te Oosterhout. Het is een multidisciplinair centrum waar tevens huisartsen en andere zorgverleners werken.

Nieuws:

Ten aanzien van de situatie rond het Corona-virus:

In het gebouw van het EZC wordt u dringend verzocht in de gangen een mondkapje te dragen.

Voor intakes geldt het volgende:

Onze praktijk is open. U kunt uzelf telefonisch (na verwijzing door uw huisarts of de POH-GGZ) bij ons aanmelden. Wij  overleggen vervolgens met u hoe de intake plaats zal vinden. Wij volgen daarbij de actuele maatregelen van de overheid en het RIVM, alsook de adviezen van de LVVP.

Voor vervolgbehandelingen geldt het volgende:

Wij zetten onze behandelingen voort via videobellen (Zorroo-Minddistrict, de Afsprakenapp) via de telefoon of  via face to face contacten.  Uw behandelaar spreekt dat samen met u af.

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Belangrijke informatie m.b.t contracten met zorgverzekeraars 2020: Voor 2020 heeft een aantal van onze behandelaren een contract met CZ en VRZ.  Meer informatie vindt u onder: Kosten en vergoedingen

Belangrijke informatie t.a.v. beveiligde e-mail: U kunt ons een bericht sturen via info@ppoosterhout.nl. Dit is een onbeveiligde manier van mailen, stuur daarom geen persoonlijke informatie via dit e-mailadres. Om te voldoen aan de nieuwe privacywet (AVG) berichten wij u vervolgens terug vanuit een beveiligd e-mailadres (ZorgMail). Meer informatie vindt u onder: Algemene informatie